JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En av Västra hovrättens förhandlingssalar

Hovrätten för Västra Sverige

Postadress: Box 40, 401 20 Göteborg
Besöksadress: Packhusplatsen 6, 411 13 Göteborg
Tel: 031-701 22 00

Hovrätten

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.
Hovrätten för Västra Sverige är organiserad på fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Hovrätten är belägen i centrala Göteborg med utsikt över hamninloppet.
Läs mer om hovrätten

Veckans rättegångar

25 - 29 mars 2019
Måndag Tisdag Onsdag
Torsdag Fredag

Planerade rättegångar kan ställas in med kort varsel. Kontakta hovrätten för eventuella ändringar på telefonnummer 031-701 22 00.

Information från hovrätten

Fast säkerhetskontroll
Fr.o.m. december 2018 kommer säkerhetskontroll att genomföras vid hovrättens lokaler, Packhusplatsen 6 i Göteborg, under de tider som allmänheten har tillträde dit. Besökare till hovrätten uppmanas att komma i god tid eftersom det finns risk för köbildning vid kontrollen.

Hovrättens dataskyddsombud
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning ikraft. Hovrätten har anpassat sin verksamhet efter de nya reglerna. 

Hovrättens dataskyddsombud är Kristofer Cavallin-Aijmer och Anna-Karin Karlbom. De nås på telefon 031 - 701 22 00 eller via e-post på hvsdataskyddsombud@dom.se

En modernare rättegång –några utvecklingsområden
Vid ett möte den 20 januari 2017 enades presidenterna ...

Hovrätten använder säker e-post
Länk till information

Försäljning av begagnade lagböcker
Länk till information om försäljningen

Hur man ansöker om anställning som fiskal
Länk till information

Nyheter och pressmeddelanden
Länk till nyheterna