JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat dom i målet om misshandel på Kortedala torg

[2012-12-12] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten dömer liksom tingsrätten de två åtalade ungdomarna för grov misshandel till ungdomsvård med ungdomskontrakt och ungdomstjänst. Hovrätten höjer antalet timmar ungdomstjänst till 140 timmar.

Hovrätten har liksom tingsrätten ansett det bevisat att de två ungdomarna tillsammans och i samförstånd med en eller flera andra personer tilldelade den 61-årige mannen ett flertal slag och sparkar mot huvud och kropp med mycket allvarliga och livshotande skador samt bestående men som följd. Liksom tingsrätten anser hovrätten att det inte har varit frågan om någon nödvärnssituation. Hovrätten har dock, till skillnad från tingsrätten, bedömt att båda ungdomarna ska stå till svars för allt det våld som utövats.

Även i hovrätten har de två ungdomarna dömts för grov misshandel. Hovrätten anser i och för sig att den hänsynslöshet som ungdomarna visat tillsammans med de skador den 61-årige mannen orsakats är tillräckligt kvalificerad för att bedöma misshandeln som synnerligen grov. För att kunna dömas för synnerligen grov misshandel krävs dock att det är utrett att ungdomarna hade uppsåt att tillfoga den 61-årige mannen de skador och men han fått. Hovrätten anser inte annat visat än att ungdomarna haft uppsåt till grov misshandel. Straffvärdet för en vuxen person motsvarar fängelse tre år och sex månader.

Ungdomarnas ålder ska beaktas när straffet bestäms och det finns särskilda ungdomspåföljder som ska användas i första hand. För att döma en person under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl. Även fall den gärning ungdomarna har gjort sig skyldiga till är allvarlig finns inte synnerliga skäl för fängelse. Påföljden kan då inte heller bestämmas till sluten ungdomsvård. Påföljden ska därför bestämmas till ungdomsvård som ordnas av socialtjänsten och ungdomstjänst. Eftersom hovrätten bedömt att straffvärdet för gärningen är högre än tingsrätten ska antalet timmar ungdomstjänst höjas till 140.

Tingsrättens dom vad gäller skadestånd står fast.

Senast ändrad: 2012-12-12

För mer information kontakta:

Bengt Nilsson
Hovrättsråd
031-701 23 29

Målnummer:

B 4281-12