JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer två styrelseledamöter i Fly Me Europe AB för grovt bokföringsbrott till fängelse i sex månader.

[2013-05-31] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten dömer två styrelseledamöter i Fly Me Europe AB för grovt bokföringsbrott i företaget men frikänner VD:n från detta brott. Styrelseledamöterna och VD:n frikänns även från grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman. Hovrättens ledamöter är dock inte ense utan två ledamöter vill döma styrelseledamöterna och VD:n för grov oredlighet mot borgenärer.      

Tingsrätten ogillade åtalet helt mot samtliga åtalade. Åklagaren överklagade tingsrättens dom mot tre av de åtalade beträffande grovt bokföringsbrott (Fly Me Europe AB) och grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman (Fly Me Sweden AB). Åtalet för grov trolöshet mot borgenärer gällande en aktieaffär på 40 miljoner kr överklagades inte (Fly Me Europe AB).  

Senast ändrad: 2013-05-31

För mer information kontakta:

Gunnel Alenbratt
Hovrättsråd
031-701 22 74

Carina Jenslöv
Domstolssekreterare
031-701 23 33

Målnummer:

B 3384-11