JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat dom i målet från Värmlands tingsrätt där tre personer frikänts av tingsrätten för mord. Hovrätten dömer en av de åtalade för mordet.

[2013-01-15] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten dömer en av de tre åtalade personerna för mordet som ägde rum i Säffle den 29 – 30 mars 2012. Hovrätten anser inte att det är bevisat att de övriga två åtalade har varit gärningsmän eller medhjälpare till mordet. Tingsrättens frikännande dom mot dem står därför fast.

Den kvinna som döms för mordet har nyligen i ett annat mål dömts för försök till mord. Hon avtjänar för närvarande ett 6 år långt fängelsestraff för det brottet. Hovrätten beaktar den strafftiden och anser att den totala längden på fängelsestraffet för båda brotten ska vara 18 år. Det innebär att hovrätten för det aktuella brottet bestämmer ett fängelsestraff på ytterligare 12 år.

Mordet begicks i en lägenhet i Säffle någon gång under natten eller tidig morgon den 29 – 30 mars 2012. I lägenheten fanns inga andra än de tre åtalade personerna och den man som blev misshandlad till döds. Alla tre åtalade har nekat till att de begått brottet. Tingsrätten kom fram till att det inte var bevisat vem eller vilka av de tre som var skyldig och ogillade därför åtalet mot samtliga.

Hovrätten gör bedömningen att en av de åtalade inte var kvar i lägenheten när det dödande våldet utövades och åtalet mot honom ogillas därför även av hovrätten.

Vid värderingen av bevisningen mot kvinnan och mannen som var kvar i lägenheten anser hovrätten att utredningen på ett övertygande sätt pekar på att det är kvinnan som utfört mordet. För det talar bl.a. vissa uppgifter i telefonsamtal när den döde mannen påträffats och i senare förhör. Hovrätten finner alltså att det är styrkt att kvinnan utfört mordet. Det är däremot inte visat att mannen deltagit som gärningsman eller som medhjälpare. Även hovrätten anser därför att den mannen ska frikännas.  

Senast ändrad: 2013-01-15

För mer information kontakta:

Gunnel Wennberg
Fd. hovrättspresident
031-701 23 10, träffas säkrast kl. 12.15-13.00

Malin Odén Rasmusson
Domstolssekreterare
031-701 23 20

Målnummer:

B 4092-12