JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Går svenska rättegångar till som i amerikanska filmer? – Rättsväsendet möter gymnasieelever

[2018-09-10] Hovrätten för Västra Sverige

Domare från hovrätten och tingsrätten, en åklagare och en försvarsadvokat besöker tillsammans gymnasieskolor i västra Sverige för att berätta om sina roller och öppna upp för elevernas egna frågor. Vi kallar det GymnasieInitiativet!

Vi – domare, åklagare och advokater – tror att ungdomar ofta diskuterar rättvisa, brott och straff. Kanske funderar de över om man ska kunna vittna anonymt, om samtycke är något som öppnar upp för fler fällande domar i sexualbrottmål, om vi ska ha TV-sända rättegångar etc.? Samtidigt vet vi att rättsprocessen kan uppfattas som svårbegriplig, språket som krångligt och att många ungdomar får sin bild av rättegångar från amerikanska TV-serier och filmer.

Rättsväsendet är en av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle. Varje dag utför vi många viktiga arbetsuppgifter. Detta vill vi berätta om. Och vi vill möta eleverna på deras hemmaplan för att minska avståndet mellan dem och oss. Vi ser också fram emot att få höra vilka frågor om vårt arbete som eleverna tycker är viktiga. 

”Gymnasieeleverna kommer snart ställas inför nya utmaningar – jobb, studier, resor – där juridiken på olika sätt är av central betydelse. Därför är deras tillit till domare, åklagare och advokater särskilt viktig för att samhället ska fortsätta fungera väl. Och i våra händer ligger ett stort ansvar i att upprätthålla medborgarnas förtroende för oss. Genom att lyssna på elevernas tankar och svara på deras frågor hoppas vi att uppnå detta!”

Ralf G Larsson, hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige

 

Kommande gymnasieskolbesök

Tid: Torsdagen den 13 september 2018 kl. 10.00.

Plats: Aranäsgymnasiet, Gymnasiegatan 44, Kungsbacka.


Representanter för media är varmt välkomna att närvara under besöket vid Aranäsgymnasiet!


GymnasieInitiativet
– ett samarbete mellan Hovrätten för Västra Sverige, Göteborgs tingsrätt, Göteborgs åklagarkammare och Försvararkollegiet i Göteborg.

Senast ändrad: 2018-09-10

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
031-701 22 62
ralf.g.larsson@dom.se

Sofia Fors
administrativ fiskal, Hovrätten för Västra Sverige
031-701 22 80
sofia.fors@dom.se

Johan Kvart
lagman, Göteborgs tingsrätt
031-701 13 50
johan.kvart@dom.se

Jon Holgersson
administrativ assessor, Göteborgs tingsrätt
031-701 14 03
jon.holgersson@dom.se

Mats Eriksson
Chefsåklagare/kammarchef, Göteborgs åklagarkammare
010-562 71 66
mats.eriksson@aklagare.se

Nan Salén
advokat och ordförande i Försvararkollegiet i Göteborg
031-711 28 30
nan@advbuc.se