JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer båda bröderna för mord i det s.k. Uddevallamålet.

[2016-01-29] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har i dag meddelat fällande domar i det s.k. Uddevallamålet där bl.a. två bröder stått åtalade för att ha skjutit ihjäl tre personer.

Tingsrätten dömde den äldre brodern för mord men friade den yngre. Hovrätten anser att bevisningen mot bröderna är tillräcklig för att det ska anses styrkt att båda två var på platsen när skjutningarna ägde rum samt att det var någon av dem eller båda som avlossade skotten. Även om det inte kan slås fast exakt vem som gjorde vad visar utredningen att bröderna gemensamt vidtog flera åtgärder före skjutningarna och sedan åkte mot brottsplatsen tillsammans. Det faktum att det inte finns några tecken på att målsägandena försökte fly eller avväpna den eller de som sköt talar för att det var ett snabbt och överraskande händelseförlopp. Med hänsyn bl.a. till detta, och då övriga fynd på brottsplatsen samt på brödernas kläder och hjälmar starkt talar för att det var två personer som sköt, anser hovrätten att det kan uteslutas att någon av bröderna ensam genomförde gärningen utan den andres vetskap. Det är alltså styrkt att brottet utfördes tillsammans och i samförstånd. Båda bröderna döms för mord till livstids fängelse.

Ytterligare två män som dömdes för andra brott överklagade domen och yrkade lindrigare påföljder. Beträffande dem fastställer hovrätten tingsrättens dom.

Senast ändrad: 2016-01-29

För mer information kontakta:

Åke Thimfors
Lagman
031-701 2301

Målnummer:

B 4773-15