JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer tre män för våldsamt upplopp i samband med motdemonstrationer i Göteborg

[2018-05-31] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har idag meddelat dom i mål som gäller bland annat våldsamt upplopp i samband med motdemonstrationer när Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) demonstrerade i Göteborg den 30 september 2017. Hovrätten fastställer i väsentliga delar tingsrättens dom och dömer tre män för bl.a. våldsamt upplopp till fängelsestraff.

Tingsrätten dömde de tre männen för våldsamt upplopp och brott mot den s.k. maskeringslagen. En av männen dömdes dessutom för försök till grovt våld mot tjänsteman och de andra två för försök till våld mot tjänsteman (ej grovt brott). Samtidigt dömdes en av männen för vissa andra brott. Männen dömdes av tingsrätten till fängelse i nio, sex respektive tre månader. I tingsrätten dömdes även ytterligare personer för i huvudsak samma brottslighet.

Hovrätten gör i väsentliga delar samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat i målet och dömer liksom tingsrätten männen för våldsamt upplopp. Detta innebär att även hovrätten kommer fram till att männen ingått i en folksamling som gått till förenat våldsamt angrepp mot polisen genom bl.a. stenkastning. En av männen har enligt hovrätten, liksom enligt tingsrätten, dessutom gjort sig skyldig till att slunga stenar eller asfaltsbitar mot polisen. Hovrätten gör även samma bedömning som tingsrätten när det gäller den övriga brottsligheten som överklagats, innefattande bl.a. våld mot tjänsteman.

Hovrätten fastställer de fängelsestraff som tingsrätten dömde ut.

Hovrätten anser att det brott mot maskeringslagen som männen gjort sig skyldiga till ingår i det våldsamma upploppet, och dömer därför inte för brottet mot maskeringslagen särskilt.

Senast ändrad: 2018-05-31

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
Hovrättspresident
031-701 22 00

Mikael Johansson
Tf. hovrättsassessor
031-7012354

Målnummer:

B 1150-18