JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten fäller sju av åtta tilltalade i Vår Krog & Bar-målet

[2016-12-22] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet som rör attentatet på en restaurang i Biskopsgården då bl.a. två personer sköts ihjäl och åtta personer skadades. Åtta män har stått åtalade för medverkan till attentatet. Hovrätten fäller sju av dem.

Tingsrätten dömde fem av männen för dubbelmord och försök till mord på 24 personer. Övriga tre dömdes för medhjälp till samma brott.

Hovrätten gör i huvudsak samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat om attentatet och de åtalades medverkan till det. Men en av männen, som åklagaren påstått bl.a. anlade bilbränder i syfte att avleda polisen från brottsplatsen, frikänns helt eftersom bevisningen mot honom inte är tillräcklig. Till skillnad från tingsrätten rubricerar hovrätten samtliga sju män som medhjälpare. Skälet till detta är att det inte har gått att klarlägga vem som gjorde vad av de fem män som var inne på restaurangen och i dess närhet.

För fem av de sju som döms fastställer hovrätten de straff som tingsrätten dömde ut. Det betyder att två av männen döms till livstids fängelse, två får 14 års fängelse och en får 10 års fängelse. För två av männen sänker hovrätten straffet med två år vardera, till 12 respektive fem års fängelse. I det ena fallet beror ändringen på mannens ålder, i det andra på att mannen haft en underordnad roll och att samtliga delar av gärningspåståendet inte är bevisade.

Senast ändrad: 2016-12-22

För mer information kontakta:

Hjalmar Forsberg
Hovrättslagman
0709-778974

Marie Wettersten
Hovrättsråd
031-701 2311

Målnummer:

B 3777-16