JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i uppmärksammat våldtäktsmål

[2017-04-05] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en 50-årig restaurangägare och en 25-årig man har stått åtalade för bl.a. grov våldtäkt.

Tingsrätten dömde de två männen för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grov våldtäkt mot två kvinnor. Den yngre mannen dömdes dessutom för våldtäkt mot fyra andra kvinnor och för sexuellt tvång, i ett fall i kombination med kränkande fotografering, mot ytterligare två kvinnor. 

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat i målet och fastställer tingsrättens fällande dom. Hovrätten fastställer också de straff som tingsrätten dömde ut. Det innebär att restaurangägaren döms till 6 års fängelse och 25-åringen till 9 års fängelse. 

Hovrätten höjer skadeståndet som 25-åringen ska betala till en av kvinnorna som utsatts för sexuellt tvång. Skadeståndet höjs från 60 000 kr till 80 000 kr. I övrigt gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten även när det gäller de skadestånd som de båda männen ska betala till kvinnorna.

Senast ändrad: 2017-04-05

För mer information kontakta:

Eva Lönqvist
Hovrättsråd
031-701 23 16

Jonas Silfverberg
Hovrättsråd
031-701 22 81

Målnummer:

B 1123-17