JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål angående mord 1995

[2014-09-30] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har idag fastställt Uddevalla tingsrätts ogillande dom i målet där en 73-årig kvinna åtalats för att i september 1995 ha dödat eller försökt att döda sin make, bland annat med elpistol.

Åklagaren och mannens efterlevande har i målet gjort gällande att mannen till följd av kvinnans våldsanvändning avlidit genom plötslig hjärtdöd och att kvinnan begick gärningen med uppsåt. Kvinnan har förnekat att hon gjort sig skyldig till brottslig gärning. 

Hovrätten konstaterar att det är klarlagt att kvinnan träffade mannen på en stig i närheten av den gård i Strömstads kommun där han fortfarande bodde och att utredningen ger stöd för att mannen avled i anslutning till detta möte. Enligt hovrättens mening är det emellertid inte klarlagt vad som utspelades mellan dem på stigen. Kvinnan är den enda person som kan berätta om mötet och hon har över tid lämnat olika och delvis motstridiga versioner. 

Den medicinska utredningen utvisar inte att mannen avlidit som en följd av yttre våld och inte heller att elpistol använts mot honom. Det är inte heller möjligt att dra slutsatsen att det var mötet med kvinnan som ledde till mannens plötsliga hjärtdöd. 

Även om det finns visst stöd i förhörsuppgifter som lämnats angående att kvinnan ska ha använt elpistol så har dessa uppgifter varierat och någon elpistol har inte heller påträffats. I likhet med tingsrätten konstaterar hovrätten att det rör sig om en händelse som utspelade sig för mer än 18 år sedan och att risken för att vittnenas minnesbilder har påverkats under tiden som gått är betydande.

Senast ändrad: 2014-09-30

För mer information kontakta:

Erica Sommerfors
hovrättsråd
031-701 22 35

Målnummer:

B 2346-14