JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten frikänner såväl Victor Muller som revisorerna i SAAB-rättegången

[2018-02-06] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har idag meddelat dom i den s.k. SAAB-rättegången och fastställt tingsrättens friande dom.

 

I hovrätten har målet gällt två åtalspunkter:

 

  1. dels mot Victor Muller för grovt svindleri bland annat genom att han till media skulle ha lämnat olika positiva uppgifter om SAAB:s ekonomiska förhållanden 

  2. dels mot två revisorer för grovt osant intygande genom att de angett att revisonen för 2010 avslutades den 5 april 2011 trots att den fortsatt efter detta datum.

 

Åtalet mot Victor Muller

 

Hovrätten anser att Victor Muller har lämnat uppgifterna till media men bedömer att dessa inte varit vilseledande på sådant sätt att det medför ansvar för svindleri.

 

Åtalet mot revisorerna

 

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att revisionen för år 2010 fortsatt ett par dagar efter den 5 april 2011. Revisorernas intygande om att revisionen avslutats den 5 april 2011 var därmed objektivt sett oriktigt. Men åklagarna har inte lyckats visa hur den felaktiga dateringen har medfört fara i bevishänseende varför åtalet mot revisorerna ändå ska ogillas. Hovrätten anser därutöver att det inte visats att den felaktiga dateringen skett med uppsåt.

Samtliga tre tilltalade frikänns därmed genom hovrättens dom.

Senast ändrad: 2018-02-06

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
Hovrättspresident
031-701 22 00

Kerstin Engström
Hovrättsråd
031-701 22 65

Målnummer:

B 2742-17