JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten har i dag meddelat dom i mål som gäller brott mot en sju månader gammal pojke

[2017-06-02] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut i alla delar.

I hovrätten har presenterats ny medicinsk bevisning i fråga om när pojkens skallfraktur kan ha uppkommit. Hovrätten har dock ansett att utredningen i sin helhet ändå visar att pojken skadades inom den tid som åklagaren har påstått.

Även hovrätten har kommit fram till att det är utrett att pappan gjort sig skyldig till dels grov misshandel genom att den 17 januari 2016 tillfoga pojken lårbensbrott, dels synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död genom att den 8 juli 2016 orsaka pojken den skada som ledde till hans död.

Hovrätten anser precis som tingsrätten att straffet ska bestämmas till sju års fängelse och att pappan ska betala skadestånd till pojkens mamma, mormor och morfar.

Senast ändrad: 2017-06-02

För mer information kontakta:

Charlotte Hallén
hovrättsråd
031-701 23 13

Christina Fleur
hovrättsråd
031-701 22 75

Målnummer:

B 1319-17