JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i mål om grov smuggling av alkohol

[2018-06-08] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har idag meddelat dom i mål som gäller grov smuggling av alkohol. Hovrätten fäller de tre huvudmännen för fler brott än vad tingsrätten gjorde och skärper straffen för dem. Ytterligare sex personer fälls för brott och tre av dem döms för grov smuggling m.m. till fängelsestraff.

Hovrätten gör bedömningen att det funnits ett brottsupplägg redan från början av de organiserade resorna med buss till Tyskland och att det inte funnits något utrymme för – eller intresse av – en seriös transportverksamhet för resenärer som skulle ta in alkohol för eget bruk.

Två av huvudmännen döms för grov smuggling vid 208 tillfällen och den tredje för grov smuggling vid 71 tillfällen. Hovrätten bestämmer fängelsestraffens längd till 4 år, 3 år och 10 månader och 3 år och 6 månader.

De tre förpliktas även att såsom förverkat värde av insmugglad alkohol betala 2,5 miljoner kr, 2 miljoner kronor och 1,5 miljoner kr vardera.

Beträffande övriga tre personer som döms för grov smuggling fäller hovrätten två av dem för fler brott än tingsrätten gjorde och skärper fängelsestraffen för samtliga.

Hovrätten dömer även en person, som helt frikändes av tingsrätten, för fem fall av smuggling till villkorlig dom med samhällstjänst.

Senast ändrad: 2018-06-08

För mer information kontakta:

Christina Fleur
Hovrättsråd
031-701 22 75

Charlotte Hallén
Hovrättsråd
031-701 23 13

Målnummer:

B 5355-17