JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i mål om grova bedrägerier

[2018-07-20] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som gäller grova bedrägerier och försök därtill mot äldre personer. Hovrätten ogillar åtalet i elva åtalspunkter, men dömer gärningsmannen för grovt bedrägeri i 24 fall och för försök till grovt bedrägeri i 37 fall. Fängelsestraffets längd bestäms till sex år.

Det har huvudsakligen varit fråga om ett brottsupplägg där gärningsmannen har kontaktat målsägandena per telefon från utlandet och i de flesta fallen utgett sig för att vara läkare. Han har uppgett att målsägandena har varit i behov en ny medicin som inte varit tillgänglig i Sverige men som de skulle kunna få tillgång till genom att på olika sätt överföra betalningar eller genom att skicka sina bankkort med kod till honom.

Mannen har tidigare dömts för liknande brott och återfallet i allvarlig och likartad brottslighet har fått betydelse för fängelsestraffets längd. I likhet med tingsrätten har hovrätten förpliktat mannen att betala skadestånd med betydande belopp och förordnat om kvarstad på hans egendom.

Hovrättens dom är enhällig.

Senast ändrad: 2018-07-20

För mer information kontakta:

Gunilla Åkerman
Hovrättsråd
031-701 22 78

Linus Örnulf
Tf. hovrättsassessor
031-701 22 64

Målnummer:

B 2448-18