JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar fällande domar i Bergsjömålet

[2015-03-18] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. Bergsjömålet. Prövningen i hovrätten har omfattat åtal för grov misshandel mot åtta yngre män samt åtal mot två andra män för försök till mord och grovt vapenbrott.

Hovrätten dömer sex av männen för grov misshandel till fängelse i mellan 2 år och 2 år och 3 månader. Tingsrätten hade dömt dem till straff som var 6 månader längre. De sänkta straffen beror på att hovrätten inte ansett att alla moment i gärningsbeskrivningen är bevisade. De två andra män som åtalats för grov misshandel frias. 

När det gäller åtalet för försök till mord och grovt vapenbrott fastställer hovrätten tingsrättens dom på åtta års fängelse mot en av männen. Den andre mannen döms för medhjälp till försök till mord och grovt vapenbrott till fängelse fyra år och två månader. Han får därmed sitt straff från tingsrätten nästan halverat.

Senast ändrad: 2015-03-18

För mer information kontakta:

Åke Thimfors
hovrättslagman
031-701 23 01

Gunilla Carle de Verdier
hovrättsråd
031-701 23 23

Målnummer:

B 5501-14