JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten ogillar huvuddelen av åtalet i mål om ekonomisk brottslighet med leasingavtal

[2014-12-18] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett större mål om ekonomisk brottslighet som främst gäller bedrägerier, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Åtalet grundas i stora delar på ett tiotal leasingavtal, som åklagaren har påstått inte motsvaras av verkliga affärshändelser. Hovrätten anser att det inte är bevisat att mer än två av leasingavtalen är falska och ogillar därför huvuddelen av åtalet.

Merparten av åtalet avser en man, som åklagaren har påstått varit den drivande i en brottsplan som innefattade användande av leasingavtal. Åklagaren har gjort gällande att leasingavtalen inte motsvarades av verkliga affärshändelser eftersom leasingegendomen inte levererades enligt avtalet till leasingtagaren och inte heller skulle levereras. Mannen dömdes av tingsrätten för bl.a. fyra fall av grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Påföljden bestämdes till fängelse 1 år och 9 månader. Mannen meddelades även näringsförbud under 5 år och ålades att betala skadestånd på drygt en miljon kr till två leasinggivare som orsakats skada av bedrägerierna.

Målet i tingsrätten omfattade ytterligare sju personer. En av dem friades helt, medan övriga dömdes för mindre omfattande brottslighet, främst olika bokföringsbrott. Påföljderna bestämdes till villkorlig dom eller kortare fängelsestraff som skulle anses verkställda genom att de tilltalade hade varit frihetsberövade.

I hovrätten har målet gällt fyra personer, däribland den man som av tingsrätten dömdes till ett långt fängelsestraff.

Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten i fråga om flertalet av de leasingavtal som åtalet i stora delar grundas på. Enligt hovrätten är bevisningen rörande alla avtal utom två inte tillräcklig för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att leasingegendomen inte levererades och inte heller skulle levereras. Hovrätten ogillar därför merparten av åtalet.

Den huvudåtalade döms i hovrätten för bokföringsbrott, ringa bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Påföljden bestäms, med hänsyn till den långa tid han varit frihetsberövad, till böter. Näringsförbudet och skadeståndsskyldigheten hävs. En person frikänns helt. Åtalet mot övriga två personer ogillas delvis. Påföljden för den ena fastställs till villkorlig dom. För den andra bestäms påföljden, med hänsyn till ett långvarigt frihetsberövande, till böter.

Senast ändrad: 2014-12-18

För mer information kontakta:

Eva Lönqvist
Hovrättsråd
031-701 23 26

Marie Wettersten
Hovrättsråd
031-701 23 11

Målnummer:

B 5435-13