JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten skärper straffet i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

[2017-05-05] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett överklagat brottmål från Borås tingsrätt gällande grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. Genom domen döms en 47-årig man för flera hundra sexualbrott begångna över internet under närmare fem års tid. Brotten har begåtts mot drygt hundra barn.

Hovrätten gör i skuldfrågorna till största delen samma bedömningar som tingsrätten. Hovrätten anser dock att den samlade brottslighetens straffvärde är högre än vad tingsrätten kommit fram till, och höjer straffet med ett år till åtta års fängelse (vilket är straffmaximum i detta fall). Mannen förpliktas också att betala skadestånd.  

Senast ändrad: 2017-05-05

För mer information kontakta:

Henrik Fernqvist
Hovrättsråd
031-701 23 47

Boel Oldenstedt (fr.o.m. måndag 8 maj)
Hovrättsråd
031-701 23 36

Målnummer:

B 4801-16