JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Rättegången om anstiftan av morden på Veronica Lin och Qingzhong Tang måste tas om då en av nämndemännen förklarats jävig

[2016-05-30] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige har idag beslutat att den nämndeman som uttalade sig om rättegången på Twitter varit jävig. Hovrätten har därför idag undanröjt tingsrättens dom och återförvisat målet till tingsrätten. Det innebär att rättegången där måste tas om.

Rättegången i Göteborgs tingsrätt pågick 21 dagar under våren 2016. Under tiden rättegången pågick i tingsrätten uttalade sig nämndemannen om målet på Twitter. Genom nämndemannens kommentar på Twitter har förtroendet för hans opartiskhet rubbats.

 

För information om målets fortsatta handläggning hänvisas till Göteborgs tingsrätt.

Senast ändrad: 2016-05-30

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
hovrättspresident
070-697 02 18

Målnummer:

B 2633-16