JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

SAAB-rättegången i hovrätten

[2017-11-24] Hovrätten för Västra Sverige

Fredagen den 1 december inleds huvudförhandling i mål B 2742-17 vid hovrätten.

Målet avser två olika åtalspunkter där åklagaren överklagat Vänersborgs tingsrätts frikännande dom. Hovrättens huvudförhandlingsplan, som kan komma att ändras under förhandlingen, innehåller bland annat information om i vilken ordning de båda åtalspunkterna kommer att behandlas och vilka som kallats att vara närvarande vid de olika förhandlingsdagarna.

Förhandlingen hålls preliminärt under sju förhandlingsdagar. Den första delen av förhandlingen, som avser åtalspunkten grovt osant intygande, äger rum den 1, 4 och 7 december 2017. Därefter övergår hovrätten till att behandla åtalspunkten grovt svindleri under förhandlingsdagarna den 12-14 och 20 december 2017. Fredagen den 29 december 2017 är inbokad som en reservdag om förhandlingen inte kan slutföras inom planerad tid.  

Förhandlingen kommer att hållas i Sal A, som är hovrättens största förhandlingssal. Antalet åhörarplatser är dock begränsat. 

För beställning av handlingar i målet m.m. kontakta ansvarig handläggare.

Senast ändrad: 2017-11-24

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
Hovrättspresident
031-701 22 00

Kerstin Engström
Hovrättsråd
031-701 22 65

Karin Feuk
Domstolshandläggare
031-701 23 87