JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Till dig som är kallad till rättegång

 När du kommer till hovrätten ska du vänta utanför rättssalen till dess ditt mål ropas upp i högtalaren. Är du vittne ska du vänta till dess ditt namn ropas upp. Är det något du undrar över kan du kontakta receptionen, som alltid är bemannad av hovrättens ordningsvakter.

Hur går rättegången i hovrätten till?

Om du vill läsa mer om hur rättegången i hovrätten går till så finns det beskrivningar av rättegången i brottmål respektive rättegången i tvistemål. Här finns också svar på vanliga frågor om rättegången.

Dessa beskrivningar finns även översatta på följande språk:

Varför måste du vittna?

När målet har överklagats till hovrätten spelas i regel videoband upp som visar förhören med de personer som var med i tingsrätten. Ibland behöver fler frågor ställas eller någon ny person förhöras för att hovrätten skall kunna döma i målet. I dessa fall kallas förhörspersonerna till hovrätten. Har du fått en sådan kallelse är det nödvändigt att du kommer till rättegången och berättar vad du har sett och hört. Därför finns det en skyldighet enligt lag att vittna i domstol. Under menyvalet Till vittne kan du läsa mer.

Stödperson till brottsoffer och vittnen i brottmål

Inom Brottsofferjouren finns personer som kan ge information och stöd i samband med rättegångar i brottmål. Under menyvalet Till brottsoffer kan du läsa mer.

Om du som brottsoffer eller vittne önskar kan den tilltalade vistas i ett annat rum under förhöret. Den tilltalade har dock alltid rätt att lyssna på förhöret. Om brottsoffer eller vittne är rädd för en åhörare kan rätten på samma sätt besluta att denna person går ut ur rättssalen. I vissa mål kan det beslutas om ”stängda dörrar”, vilket innebär att vissa uppgifter är sekretessbelagda eller till skada för den det berör och inga åhörare får då vistas i salen.

Du kan också kontakta vår information, antingen per telefon 031-701 22 21 eller när du kommer till hovrätten. Hovrättens expeditionsvakter kan till exempel hjälpa till genom att möta dig vid en särskild ingång, följa dig till ett enskilt väntrum och till rättegångssalen.

Hovrätten har kameraövervakning.
Senast ändrad: 2018-08-13

Hitta till hovrätten

Hovrätten för Västra Sverige finns på Packhusplatsen 6. För dig som kommer resande med bil finns möjlighet att hitta parkeringsplats via Parkering Göteborg.

Om du kommer resande med buss eller spårvagn ska du välja att stiga av vid någon av följande hållplatser, från vilka det är gångavstånd till hovrätten; Stenpiren, Domkyrkan eller Brunnsparken. Tidtabeller för buss och spårvagn finns på Västtrafiks webbplats: www.vasttrafik.se.

Resande med tåg ankommer centralstationen och därifrån är det drygt tio minuters promenad till hovrätten.

Den som p.g.a. funktionshinder behöver hjälp med att ta sig in i huset, med parkering eller annat ska kontakta hovrättens expeditionen i förväg, telefon 031-7012200.

Mer praktisk information hittar du under Kontaktinformation överst i vänsterspalten.